Atpakaļ

Jaunumi

PAR NAUDAS ATMAKSU NENOTIKUŠA PASĀKUMA GADĪJUMĀ

SIA “Rīgas nami” ir saņēmusi vairāku sadarbības partneru iesniegumus ar lūgumu pārcelt pasākumu norises laiku pasākumu centros “Rīgas Kongresu nams”, “Melngalvju nams” un kinoteātrī “Splendid Palace” un pašlaik notiek aktīvs darbs pie pasākumu kalendāra veidošanas. Tajā skaitā iesniegums ir saņemts no SIA “Global Technology Group” ar lūgumu atmaksāt Pasākumu centrā “Rīgas Kongresu nams” 2020. gada 2. aprīlī plānotā koncerta telpu nomas maksu.

Nomas līgumos ar sadarbības partneriem ir paredzēts, ka līguma laušanas gadījumā netiek atmaksāta drošības nauda. Tāpat iemaksātā nauda netiek atgriezta, ja klients šo līgumu vēlas lauzt mazāk kā 60 dienas pirms pasākuma norises.

Taču, ņemot vērā šī brīža situāciju un nākot pretī saviem klientiem saistībā ar vīrusa “COVID-19” izplatību valstī, SIA “Rīgas nami” nomniekiem  piedāvā iespēju pasākumus organizēt citā datumā pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām un pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas. SIA “Rīgas nami” piedāvājums telpu nomniekiem, tajā skaitā SIA “Global Technology Group”, ir pārcelt telpu nomas termiņu uz citu laiku periodā līdz 2021. gada 30. decembrim, kā arī, ja nepieciešams, vienoties par telpu nomu pasākumu centrā “Melngalvju nams” vai kinoteātrī “Splendid Palace”.

Vienlaikus uzsveram, ka neskatoties uz komplicētiem uzstādījumiem pasākumu organizēšanā, SIA “Rīgas nami” vairākkārt ir nākuši pretī SIA “Global Technology Group”. Mūsuprāt, šis aspekts un sadarbības forma būtu labu vārdu vērta!Share


– Drukāt dokumentu