Atpakaļ

Jaunumi

izstāde Pavasaris

Gleznu izstāde Pavasaris piedāvā ielūkoties mākslinieku pēdējo gadu un pavisam nesenā daiļradē.  Darbu vienojošā tēma ir mākslinieks kā indivīds, pretnostatīts apkārtējai videi, kas tiecas ietekmēt mākslinieka esību un attīstības virzienu. Mākslinieka kā radītāja uzdevums ir saskatīt un attēlot emociju un intelekta mijiedarbību ar vidi, apkārt esošo pasauli caur savu vērtību prizmu. Izstādē skatāmajos darbos jaušami harmoniski meklējumi gan taustāmajā realitātē, gan tālāk.

            Laicīgais un pārpasaulīgais tiek atrast gadalaiku mijā, dabas motīvos, ziedos, ceļojumu iespaidos un filozofiskās vīzijās. Izstāde tiecas veidot dialogu starp mākslinieku un skatītāju, salīdzināt iespaidus, atšķirīgus pasaules redzējumus. Mākslinieki neslēpj iekšējo nemieru, kas kalpo par dzinēju filozofiskiem meklējumiem un eksperimentiem. Izstādes nosaukums Pavasaris dalībniekiem simbolizē dabas klātesamību, jauna gada sākumu, kad jāatskatās uz paveikto un jāatver ceļš jaunām radošām dvesmām.

            Mākslinieku Ausmas Gašperes, Agneses Brūveres, Ināras Metlas un Raita Vulfa glezniecībai raksturīgs pārliecinošs glezniecisko paņēmienu lietojums – drosmīgas krāsas, spēcīgs triepiens, atbrīvošanās no žanru robežām. Izstādes darbos vērojamas ietekmes gan no reālisma, impresionisma, abstrakcionisma, gan mūsdienu glezniecības skolas. Atvērts pasaules redzējums, mīlestība pret glezniecību veido kopēju gaišu, pavasarīgi svaigu un harmonisku iespaidu, kas tiecas veidot iedvesmojošu estētisku un intelektuāli rosinošu vidi.

            Māksliniekus vieno ilggadēja draudzība, darbība mākslinieka Edmunda Lūča, vēlāk Justīnes Lūces studijā, mākslinieku apvienībā Regulārs sakars, kopīgi plenēri un dalība vairākās grupas izstādēs kopš 2013. gada, kā arī personālizstādes 2017. gada nogalē topošajā mākslas galerijā Luchia Art.

            Izstāde aplūkojama katru dienu Rīgas Kongresu nama foajē otrajā stāvā no 2018. gada 12. līdz 24. aprīlim. No pirmdienas līdz sestdienai 10:00 – 19:00 un pasākumu norises laikā.  Atklāšana 12. aprīlī 18:00. Laipni aicināts ikviens interesents.Share


– Drukāt dokumentu