Kalendārs

Atpakaļ

DIWALI MELA RIGA - 2018 (GADATIRGUS UN 7.GADU JUBILEJAS KONCERTS)Foajē, Lielā zāle

Jau septīto gadu pēc kārtas Indiešu Jaunā Gada svinības Latvijā! Laipni lūgti uz Diwali Mela 2018! Šogad svinības notiks sevišķi krāšņi ar indiešu produktu un ēdienu gadatirgu, vakara Lielkoncert.

Klasiskā un Fusion neticamā deju izstāde (18 labākie mākslinieki) un dzīvā mūzika. Pasaules labākie mūziķi un dejotāji:  Rajyashree (Vācija), Yogeshwaran (Indija), V.Giridhars (Indija) un citi profesionāļi no citām valstīm 

Vakara Lielkoncertā, viesi no Indijas priecēs visus indiešu mūzikas un deju cienītājus ar nesen veidoto Mūzikas un Deju projektu “Rasa”. Projekta autore  Rajyashree Ramesh, izcilā Bharatnatyam deju stila Guru, stāsta par projektu “Rasa”:

"Rasa - Pieredzes Mūžs" ir Indijas, Vācijas un ES dejotāju un mūziķu kopīgs projekts. Tas iedziļinās ļoti svarīgā Baltijas un Indijas kultūru konceptā par ūdeni un tā daudzdimensiju funkcijām dzīvībai uz Zemes. Īpašs uzsvars tiek likts uz vārda “Rasa” nozīmi.  Mūsu ķermeņi lielākoties sastāv no ūdens, un jaunais deju-mūzikas projekts ievadīs skatītājus jēdzienā “Rasa”.  Ūdens daļiņas mainās dažādos ģeometriskos modeļos tāpat kā pārveidojas mūsu kustības, emocijas un domas. “

Projekta muzikālo daļu komponējis  Manickam Yogeshwaran, Karnatakas dienvidindijas vokāla Guru, kā arī vijoles spēles meistars.  Viņš kopā ar Vidwan S V Giridhar (mridangam ), māksliniekiem no ES, Adomas T  (flauta),  Agota (vokāls, kokle). Projekta dejotāji, grupa Rasika Deju teātris un Natya Devi Deju teātris.

Visas dienas garumā tirdziņā būs iespēja daiļi izkrāsot rokas ar hennas dizainiem, izmēģināt spēli uz tablas un citiem mūzikas instrumentiem, iemācīties indiešu dejas pamatsoļus, pazīlēt uz kārtīm un daudz ko citu! Meitenes ģērbušās krāšņos indiešu sari piedāvās masala tēju un dažādus Diwali saldumus. Šogad ar ēdieniem un dzērieniem mūs priecēs Indiešu restorāns Singh’s (Ģertrūdes iela 32)! Šīs būs svinības visai jūsu ģimenei!  

 Gadatirgus apmeklējums 12:00-20:00 bez maksas!

 18:00 Diwali svinīgajā pirmajā daļā, mūs priecēs Premal Madina ar savas indiešu klasiskās dejas Odissi skolas audzēknēm no Latvijas un otrajā daļā uzstāsies vakara viesi ar Deju un Mūzikas projektu “Rasa”.

 Biļešu cena sākot no Eur 2.50. Biļetes uzrādītājam no 04.11 - 04.12.2018 pienāksies 15% atlaide indiešu restorānā  Singh’s (Ģertrūdes iela 32) un indiešu  restorānā Thali, tirdzniecības centrā Mols no  04.11 - 18.11.2018! 

 Diwali ir lielākie un krāšņākie Hindu svētki. Vārds DIWALI nozīmē gaismas svinēšanu – no vārdiem DEEP - gaisma un AVALI - līnija. Tradicionāli tos svin piecas dienas no vietas ar prieku un līksmību, kas pieskandē un ar savu spožo gaismu piepilda un pacilā visu valsti, aizkustinot un piepildot sirdis ar prieku!

 Diwali svētkus uzskata arī par Indiešu Jauna gada svinībām. Šajās dienās ļaudis Indijā izrotā mājas un sētas, veikaliņus, birojus un ielas ar gaismu, svecēm un lampiņām, visi apvelk īpašas svētku drānas, gatavo svētku maltīte un īpašus saldumus. Kad satumst naksnīgās debesis, tumsu pāršķeļ grandioza uguņošana – gluži tāpat ka pie mums Jaungada naktī.

Priecāsimies kopā ar Jums svinēt vienus no lielākajiem indiešu svētkiem tradicionālo svētku kalendārā – gaismas svētkus Diwali. 

 Pasākumu atbalsta: Ģenerālsponsors Indijas kompānija “Himalaya”,  Indijas vēstniecība (Zviedrijas un Latvija), Indiešu restorāns “Singh’s”, Latvijas Ekonomikas un kultūras forums un citi

 Pasākumu organizē: Turoperators "Omkar Group" un Āzijas kultūru apmaiņas centrs "Madas" Aicinām organizācijas un indiešu preču tirgotājus pieteikties tirdzniecībai un savas produkcijas reklāmai Diwali Mela ietvaros. Par iespējām zvaniet 29297935. 

 Pasākums tiks fotografēts un tiks veikts video ieraksts.  Vizuālie materiāli varētu būt izvietoti publiskās interneta vietnēs.   

Biļetes var iegādāties:

https://www.bilesuserviss.lv/lat/biletes/festivals/visi/diwali-mela-riga-2018-gadatirgus-un-7gadu-jubilejas-koncerts-267769/

https://www.bilietai.lt/eng/tickets/festivaliai/all/diwali-mela-riga-2018-gadatirgus-un-7gadu-jubilejas-koncerts-267769/

https://www.piletilevi.ee/eng/tickets/festival/mitmesugust2/diwali-mela-riga-2018-gadatirgus-un-7gadu-jubilejas-koncerts-267769/


Biļešu cenas: 2.50-20.00

Papildus informācija:

With gods grace 2017 will be 7th consecutive year of Indian New Year celebration in Latvia!
Welcome to 11th November Diwali Mela Riga 2018 / Indian New Year in famous Riga Congress
Center (Street Kr.Valdemara 5). This year celebration will take place in particularly glamorous way
with Indian/Asian/other products Sales Exhibition (selling variety of interesting products, gifts,
souvenirs for everyone). Also you will have opportunity to try Exotic Indian Food as well as wide
variety of creative workshops and other activities! In the evening will be grand concert. Classical
(with Fusion) Incredible Dance Show (18 best artists) & Live Music. World Best Musicians &
Dancers: R. Rajyashree (Germany) , Yogeshwaran (India), Giridhar (india) & other artist from EU /
other countries.
Throughout the day, during Sales Exhibition you will be able to beautifully colour your hands with
different henna designs, try out the games on tabla and other musical instruments to learn Indian
dance basic steps and much more! Girls dressed in colorful Indian sari offer masala tea and a variety
of Diwali sweets. This year, with Exotic Indian food, drinks & hot beverages will delight us “Singhš”
Restaurant (chain) in Latvia! For Diwali Mela 2018 they will make large variety of Indian sweets
and delicious Indian food which you can try on spot and also take exotic food gifts for your
relatives. This will be a celebration for your whole family!
Sales Exhibition visiting hours from 12: 00 - 20:00 (Entrance Free for all),
Seven Year Anniversary, Diwali Grand Concert (from 18.00), Ticket price (with special Diwali 7 year
anniversary discount) startimg from only 2.50 EUR/person
18:00: In the grand evening festival Concert, music and dance enthusiasts from Latvians/Abroad
will enjoy newly created Musical and Dance project "Rasa". Project author Rajyashree Ramesh
(from Germany), the outstanding Guru of Bharatnatyam dance style, explains about this project
"Rasa":
"Rasa - Life Experience" is a joint project of Indian, German and EU/other countries dancers and
musicians. It goes into the very concept of the Baltic and Indian cultures on water and its
multidimensional functions of life on earth. Particular emphasis is placed on the meaning of "Rasa".
Our bodies are mostly made up of water and the new dance-musical project will introduce viewers
to the concept of "Rasa". Water particles change in different geometric models, just as our
movements, emotions and thoughts change. "
The musical part of the project was composed by Manickam Yogeshwaran, Guru of Southwest
Karnataka, and a master of violin. He and Vidwan S V Giridhar (Mridanga-special drums), artists from
EU Adam (flute), Agota (vocal, kokle). Project dancers from Rasika Dance Theater and Natya Devi
Dance Theater.
Artists united in a great show during the program, will create and present multi-colored India (which
infact is long distance away) but they will create such India right here on the stage of Riga Congress
Hall.
Ticket prices starting from EUR 2.50 (with special Diwali discount) . Anyone presenting their
concert tickets (from 04.11 - 04.12.18) will be entitled to 15% discount in Singhš Restaurant
(Street Gertrudes 32) & 15% discount (from 04.11-18.11,18) in Thali Indian restaurant in shopping
center “Mols”
Diwali is the biggest and most spectacular Hindu festivals celebrated in many countries around the
world. The word Diwali means festival of light, from the word “DEEP”- Light and AVALI - Line.
Traditionally, it is celebrated for five days with fun and joy. This festival, with its bright light touches
and fills the hearts of everyone with joy and for the whole country whereever it is celebrated!
Diwali festival is also considered as Indian New Year celebration. During these days, residents of
India decorate their houses and fences, shops, windows, offices, streets with light, candles and
lamps. All are dressed in festival costumes, prepare festival meals and special sweets. When night
falls, the darkness interrupts the grand fireworks display - just as we have in the New Year's Eve
here.
We are looking forward to celebrate together with you one of the biggest indian festival in the
Indian holiday calendar - the festival of light “Diwali”
Event Supporters: General Sponsor Multinational company "Himalaya", Embassy Of India
(Sweden & Latvia), Singh’s Restaurant (chain) in Latvia, India-Latvia Economic & Cultural Forum
and others
Event Organizers: Tour Operator "Omkar Group", Asian cultural exchange center "Madas".
We invite organizations, companies selling Indian/Asian/other goods to take part in this yearly sales
exhibition for advertising / selling their products during this Diwali Mela 2018.
For enquires please call 29297935 (ENG/RUS), 27759979 (LV)
Photographs will be tаken/video will be recorded during the event & they might be placed on public internet sites
/conveyed to general public otherwise.

– Drukāt dokumentu